“Eğitim hizmetinin dünya standartlarına uygun hale getirilmesi temel felsefemizdir”

Vakfıkebir halk Eğitimi Merkezi Müdürü M. Birol Yüksek 2018-2019 eğitim ve öğretim ilk yarıyılını değerlendirdi. Müdür Yüksek: “eğitime ve bilgiye ulaşmak sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de büyük önem taşıdığını” söyledi.

Giriş
Güncellenme

    Çok boyutlu hale gelen küreselleşme süreci, yeni eğitim ve işgücü fırsatlarını da beraberinde getirdiğinin altını çizen Müdür Yüksek, bu küreselleşme sürecinde teknolojinin çağa damga vuran etkileri, iş piyasasında talep edilen işgücü niteliklerinin farklılaşması, hayat boyu öğrenme kavramını daha da önemli hale getirdiğini belirtti.
      Yüksek, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;  insanlar işlerini tam anlamıyla yapabilmek için daha fazla bilgi ve beceriye ihtiyaç duymakta ve formel eğitimlerini tamamladıktan sonra da eğitimlerine devam etme ve kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu da hayat boyu öğrenmeyi bir bakıma zorunlu hale getirmektedir. Bu amaçla örgün eğitime devam eden veya herhangi bir sebeple örgün eğitim dışına çıkan bireylerin yaş ve ortam gözetilmeksizin toplumun ihtiyaç duyduğu eğitimi almalarında bizlere büyük görevler düşmektedir. Eğitime ve bilgiye ulaşmak sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de büyük önem taşımakta ve bu eğitim sadece okul veya üniversite ile sınırlı kalmamakta, hayatın her döneminde, yaygın eğitim yolu ile ulaşılabilirliğin en güzel örneğini hayat boyu öğrenme süreci oluşturmaktadır.
        Hayat Boyu Öğrenme; bireyin ilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunda katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerinin belli bir yaşa ve ortama bağlı kalmaksızın her yaşta ve her yerde eğitsel öğrenme etkinliklerinin temel bileşenini oluşturan her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsayan sürecin tamamıdır. Beşikten mezara kadar ilim. 7’den 70’e her kesimi hedef kitle kabul etmesi, her bireye, her aileye, her haneye ve her kesime ulaşma imkânı bulabilmesi, mevcut eğitim programı ve mevzuat çerçevesinde istenen her kursu açabilmesi, örgün eğitim dışına çıkmış her bireye tekrar eğitim sunabilmesi, hayat boyu öğrenmenin temel felsefesini oluşturmaktadır.

Eğitim hizmetinin dünya standartlarına uygun hale getirilmesi temel felsefemizdir
      Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi olarak, eğitimde çeşitli fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemek, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla kişinin kendini gerçekleştirebileceği uygun eğitim ortamlarının sağlanmasında gayret sarf etmektedir. Aynı zamanda bireyler arasında eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak öğrenen bireyden, öğrenen topluma yönelik bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal değişmenin hızı karşısında nitelikli insan gücünün tam olarak gelişmesi için verdiğimiz eğitim hizmetinin dünya standartlarına uygun hale getirilmesi temel felsefemizdir. Bu felsefe ışığında bireysel, toplumsal ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız sürekli ve dinamik bir gelişimle yenilenerek devam edecektir.
        Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi olarak 2018/2019 eğitim öğretim yılında kurslarımızı kurum merkez binamızda Yalıköy Mahallesi’ndeki geçici binamızda, İlçe Gençlik Merkezi, İlçe Spor Müdürlüğü, ilçemizde bulunan okullarımızda, resmi kurumlar da ve mahallelerimizde açmış bulunmaktayız.

Çeşitli alanlarda 153 kurs açılarak halkımıza hizmet verdi

 01.09.2018 tarihinden 21.01.2019 tarihine kadar ilçemizde çeşitli alanlarda kurslar açarak halkımıza ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık.  Mesleki ve teknik alanda 805 kadın, 81 erkek toplan 886 kursiyer olmak üzere 48 kurs, sosyal ve kültürel alanda 1110 kadın, 973 erkek toplam 2083 kursiyer olmak üzere 90 kurs, “okullar hayat olsun” proje kapsamında 64 kadın,77 erkek toplam 10 kurs, okuma yazma alanında 10 kadın toplam 3 kurs, Üniversiteye hazırlık kapsamında 78 kadın, 55 erkek toplam 133 kursiyer olmak üzere 2 kurs, genel toplamda çeşitli alanlarda 153 kurs açılarak halkımıza hizmet vermiştir. Ayrıca bu kurslarda 26 öğretmen ve 52 usta öğretici görev almıştır. Ayrıca kurumumuzda Açık ortaokul ve açık lise yeni kayıt, kayıt yenileme iş ve işlemleri eğitim öğretim boyunca öğrencilerimize hizmet etmektedir.
       2018/2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde halkımızın ihtiyaçları göz önünde bulunarak çeşitli alanlarda ilçe merkezi ve mahallelerde kurslarımızı açmaya devam edeceğiz.  Halkımızı ilçemizin çeşitli mekânlarında açacağımız kurslarımıza kaydolmaya davet ediyoruz.
      Halkımıza hizmet ederken çalışmalarımızda bizlerin daima yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Mesut Yakuta’ya,  Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Balta’ya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Samim Aksoy’a, şube müdürlerimize, ilçemizdeki daire amirlerine, kurum çalışanlarıma,  görev alan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize kurumum adına sonsuz teşekkür ediyorum.