Çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Vakfıkebir ve Beşikdüzü İlçelerinde görev yapan öğretmen ve idarecilere yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

Giriş
Güncellenme

Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Büro yöneticisi. Ahmet Faruk Aksoy tarafından çalışan öğretmen ve idarecilere yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi semineri verildi. Seminerler bölümler halinde Vakfıkebir ve Beşikdüzü İlçelerinde görev yapan öğretmen ve idarecileri kapsıyor.      
            Seminerin amacının eğitimin fiziki şartlarını maksimum düzeyde iyileştirerek çalışanların ve öğrencilerin karşılaşabileceği muhtemel tehlikeleri önceden belirleyip gerekli tedbir ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak olduğunu belirten Aksoy;  seminerin aynı zamanda çalışma ortamında oluşabilecek olağan üstü tehlike durumlarında yapılması gereken işlemlerin ve alınması gereken önlemlerin önemini kavratmak. Bu eğitimler okulların tehlike durumlarına göre iki veya üç yılda bir yenilenerek yapılan meslek içi eğitim kursları kapsamında olduğunu belirtti.
    Aksoy; bu eğitimin en önemli tarafı ise idareci ve öğretmenlerin aynı kategoride bilgilenmeleri ve öğrencilere karşı sorumluluklarının daha anlaşılır ve anlamlı olmasını sağlamaktır. Ayrıca diğer çalışanların da hak ve sorumluluklarının bilincine ulaşmaktır dedi.