Fındık Kurdu ile Mücadele Zamanı

Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık üreticisi uyarıldı.

Giriş
Güncellenme

Yapılan uyarıda, Müdürlüğümüzce yapılan tespitlere göre; İlçemizde Fındık Kurdu Mücadele zamanı; Sahil kesimde 12 Mayıs, orta kesimde 15 Mayıs ve yüksek kesimde ise 22 Mayıs tarihinden itibaren başlanmalıdır.

İlaçlamalar sahil, orta ve yüksek kesimde bir haftalık süre içinde bitirilmeli ve ilaçlamada etkinliği artırmak için çiftçiler birlikte hareket etmelidir.

İlaçlamalarda hem fındık kurdu ve fındık yeşil kokarcasına etkili Bitki Koruma Ürünleri kullanılmalıdır.

Yapılan uyarıda, çiftçiler uyarılarak şu önlemlerin alınması zaruri olduğunun altı çizildi:

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Boş ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı uygun bir şekilde bertaraf edilemedi…